ХНИОНХ. Отделение ультразвуковой и функциональной диагностики.

Отделение ультразвуковой и клинико-инструментальной диагностики и миниинвазивных вмешательств ГУ “Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины”

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

розширення профілю (підвищення кваліфікації) лікарів

на курсах інформації та стажування

«Діагностика та лікування складних порушень серцевого ритму»

Тривалість курсу: 4 тижні, 144 години

Назва теми

Тривалість навчальних годин

Відповідальний за тему

Лекції

Практичні заняття

Семінари

1. Прикладна анатомія серця та магістральних судин

2. Прикладна анатомія провідної системи серця

3. Патофізіологічні основи порушення ритму серця

1

1

2

2

2

Проф. Бойко В.В.

К.м.н. Волков Д.Є.

1. Реєстрації ЕКГ: техніка виконання, типові помилки

2. Інтерпретація нормальної ЕКГ, векторкардіографії

3. Холтерівське моніторування ЕКГ: показання, протипоказання, техніка реєстрації.

2

2

2

2

2

К.м.н. Волков Д.Є.
1. Техніка реєстрації через стравохідної ЕКГ

2. Навантажувальні проби в клінічній аритмології: показання, протипоказання, методика проведення

3. Медикаментозні проби в клінічній аритмології: показання, протипоказання, методика проведення

2

1

1

2

2

2

2

К.м.н. Волков Д.Є.
1. Штучні водії ритму серця – електрокардіостимулятори (ЕКС).

2. Сучасна класифікація та номенклатура режимів ЕКС

3. ЕКС: загальні відомості з методики імплантації

4. Основи програмування ЕКС

2

2

2

2

2

К.м.н. Волков Д.Є.
1. Загальні рекомендації щодо ведення хворих з ШВРС

2. Інвазивне електрофізіологічне дослідження серця: показання, протипоказання, методика проведення.

3. Радіочастотна катетерна абляція (РЧА) аритмій серця – загальні відомості

2

2

2

2

2

К.м.н. Волков Д.Є.
1. Синдром слабості синусового вузла: етіологія, патогенез, діагностика, особливості клінічного перебігу

2. Оперативна тактика при синдромі слабкості синусового вузла

3. Особливості моніторингу за хворими з імплантованими ЕКС з приводу СССВ

2

2

2

2

К.м.н. Волков Д.Є.
1. АВ блокада: етіологія, патогенез, діагностика, особливості клінічного перебігу

2. Оперативна тактика при порушені АВ провідності різного ступеня

3. Особливості програмування ЕКС та моніторингу за хворими з імплантованими ШВРС з приводу АВ блокади

2

2

2

К.м.н. Волков Д.Є.
1. Фібриляція передсердь: етіологія, патогенез, класифікація

2. Фібриляція передсердь: сучасна діагностика, особливості клінічного перебігу

3. Сучасні стратегії ведення хворих з фібриляцією передсердь

2

2

2

2

К.м.н. Волков Д.Є.
1. Антикоагулянтна терапія при фібриляції передсердь

2. Upstream терапія хворих з фібриляцією передсердь

3.Невідкладна допомога хворим з пароксизмами фібриляції передсердь

2

2

2

2

2

К.м.н. Волков Д.Є.
1. РЧА при фібриляції передсердь: показання, протипоказання, методика проведення.

2. Особливості переопераційного ведення хворих з фібриляцією передсердь

3. Абляції АВ вузла при фібриляції передсердь

4. ЕКС при фібриляції передсердь

2

2

2

2

2

К.м.н. Волков Д.Є.
1. Тріпотіння передсердь (ТП): етіологія, патогенез, діагностика, особливості клінічного перебігу

2. Методика усунення пароксизму ТП  з допомогою черезстрвохідної електрокардіостимуляції

3. РЧА тріпотіння передсердь: показання, протипоказання, методика проведення

2

2

2

2

К.м.н. Волков Д.Є.
1. Синдром Вольфа-Паркінсона-Уайна (WPW): етіологія, патогенез, класифікація, особливості клінічного перебігу

2. Сучасна діагностика синдрому WPW: ЕКГ, черезстравохідне та інвазивне електрофізіологічне дослідження серця.

2

2

2

К.м.н. Волков Д.Є.
1. АВ вузлова тахікардія: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, особливості клінічного перебігу

2. Диференціальна діагностика пароксизмальних супра вентрикулярних тахікардій

3. Невідкладна допомога хворим з пароксизмальними супра вентрикулярними аритміями

4. РЧА пароксизмальних суправентрикулярних тахікардій

2

2

2

2

2

К.м.н. Волков Д.Є.
1. Шлуночкова екстрасистолія: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, особливості клінічного перебігу

2. РЧА при шлуночковій екстрасистолії: показання, протипоказання, методика проведення

1

1

2

2

2

К.м.н. Волков Д.Є.
1. Пароксизмальна шлуночкова тахікардія: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, особливості клінічного перебігу

2. РЧА при пароксизмальній шлуночковій тахікардії: показання, протипоказання, методика проведення

3. Кардіовертри дефібрилятори, що імплантуються у хворих з високим ризиком раптової сецевої смерті (РСС)

2

2

2

2

К.м.н. Волков Д.Є.
1. Порушення внутрішньошлуночкової провідності у хворих ХСН.

2. Диссинхронія серця у хворих ХСН: сучасні підходи до діагностики

3. Кардіоресинхронізуюча терапія хворих ХСН: показання, протипоказання, методика проведення, особливості програмування ЕКС та післяопераційного спостереження

2

2

2

2

К.м.н. Волков Д.Є.
Підсумковий семінар

4

К.м.н. Волков Д.Є.

 

Слайдшоу