ХНИОНХ. Отделение ультразвуковой и функциональной диагностики.

Отделение ультразвуковой и клинико-инструментальной диагностики и миниинвазивных вмешательств ГУ “Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины”

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

розширення профілю (підвищення кваліфікації) лікарів

на курсах інформації та стажування

«Ультразвукова діагностика патології серця, магістральних судин, органів черевної порожнини»

Тривалість курсу: 4 тижні, 144 години

Назва теми

Тривалість навчальних годин

Відповідальний за тему

Лекції

Практичні заняття

Семінари

1. Прикладна анатомія серця та магістральних судин

2. Прикладна анатомія органів черевної порожнини

3. Фізичні принципи ультразвукової візуалізації

2

2

2

2

2

Проф. Бойко В.В.

К.м.н. Османов Р.Р.

К.м.н. Рябінська О.С.

1. Трансторакальна Ехокардіоскопія (ТТЕ): стандартні ехокардіоскопічні позиції

2. Допплер Ехокардіографія: фізичні принципи та основні виміри

3. Загальний план ультразвукового дослідження серця

2

2

2

2

2

К.м.н. Волков Д.Є.

 

К.м.н. Рябінська О.С.

К.м.н. Османов Р.Р.

1. Ультразвукова візуалізація порожнин серця

2. Кількісна оцінка ехокардіографічних показників порожнин серця

3. Ехокардіографічна оцінка систолічної функції лівого шлуночка

2

2

2

2

2

К.м.н. Волков Д.Є.

К.м.н. Османов Р.Р.

К.м.н. Рябінська О.С.

1. Ехокардіографічна оцінка локальних порушень скоротливості міокарду

2. Ехокардіографічна оцінка диссинхронії серця

3. Ехокардіографічна оцінка діастолічної функції лівого шлуночка

2

2

2

2

2

2

К.м.н. Рябінська О.С.

К.м.н. Волков Д.Є.

К.м.н. Османов Р.Р.

1. Ехокардіографічна оцінка клапанного аппарату

2. Ехокардіографія при набутих вадах серця

3. Ехокардіографія при вроджених вадах серця у дітей

4. Ехокардіографія при вроджених вадах серця у дорослих

2

2

2

2

2

К.м.н. Рябінська О.С.

К.м.н. Волков Д.Є.

К.м.н. Османов Р.Р.

К.м.н. Рябінська О.С.

1. Стрес-Ехокардіографія: показання, протипоказання, методика проведення

2. Черезстравохідна ЕхоКГ: показання, протипоказання, основи методу

3. Методика проведення через стравохідної ЕхоКГ

2

2

2

2

2

2

К.м.н. Волков Д.Є.

К.м.н. Османов Р.Р.

К.м.н. Рябінська О.С.

1.Ультразвукова діагностика хвороб перикарду

2. Ехокардіографічна оцінка легеневої гіпертензії

3. Ультразвукова діагностика тромбоемболії легеневої артерії

2

2

2

2

2

К.м.н. Османов Р.Р.

К.м.н. Рябінська О.С.

К.м.н. Волков Д.Є.

1. Ультразвукова візуалізація органів черевної порожнини та поза очеревинного простору

2. Ультразвукова діагностика хвороб печінки

3. Ультразвукова діагностика портальної гіпертензії

2

2

2

2

К.м.н. Османов Р.Р.

 

К.м.н. Волков Д.Є.

К.м.н. Рябінська О.С.

1. Ультразвукова діагностика захворювань жовчовивідної системи

2. Ультразвукова діагностика жовчнокам’яної хвороби

3. Ультразвукова діагностика хвороб підшлункової залози

2

2

2

2

2

К.м.н. Рябінська О.С.

К.м.н. Волков Д.Є.

К.м.н. Османов Р.Р.

1. Ультразвукова діагностика аномалій сечостатевої системи

2. Ультразвукова діагностика захворювань нирок

3. Ультразвукова діагностика захворювань передміхурової залози

2

2

2

2

К.м.н. Волков Д.Є.

К.м.н. Османов Р.Р.

К.м.н. Рябінська О.С.

1. Ультразвукова діагностика захворювань плеври

2. Ультразвукова діагностика захворювань щитоподібної залози

3. Ультразвукова діагностика захворювань молочної залози

2

2

2

2

2

К.м.н. Османов Р.Р.

К.м.н. Рябінська О.С.

К.м.н. Волков Д.Є.

Підсумковий семінар

4

К.м.н. Волков Д.Є.

 

Слайдшоу